Obchodní podmínky

Eva Židuliaková

Sídlo: Dykova 1117/21, 101 00, Praha 10 – Vinohrady

IČO: 73 823 147


Základní ustanovení


Objednávka služeb


Reklamace služeb


GDPR


Mimosoudní řešení sporů

Základní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a prodávajícím produktů (služby uvedené na https://www.beautynest.cz/sluzby/ v provozovně Francouzská 563/72 101 00, Praha 10-Vršovice a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů. Provozovatel poskytuje kosmetické, masérské a depilační služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem. Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, e-mailem, SMS nebo prostřednictvím našeho rezervačního systému) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele. Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.

Objednávka služeb

Termín návštěvy

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na telefonní hovory, internetové připojení) si hradí zákazník sám. Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, e-mailem, SMS nebo prostřednictvím našeho rezervačního systému). V případě návštěvy zákazníkem na pobočce se zájmem o poskytnutí námi nabízené služby lze zákazníkovi poskytnout službu i bez předchozí rezervace, ale to pouze v případě, že pracovníci nejsou zaneprázdněni. Objednaný termín se stává závaznou objednávkou a je považován za uzavření smlouvy o poskytování služeb. Tato smlouva se uzavírá v českém jazyce.

Přeobjednání

Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na objednané o ošetření dostavit, informujte o tom předem telefonicky (tel.: +420 774 326 356) nebo (e-mail: info@beautynest.cz), nejpozději však 24 hodin před zahájením ošetření. Pokud Vaši návštěvu nezrušíte s dostatečným předstihem (24 hodin předem) bude Vám účtováno 50% objednané služby, na kterou jste se nedostavil(a). Bohužel v tak krátkém časovém úseku už nemáme možnost obsadit místo jinou klientkou. Nedostavíte-li se opakovaně na objednanou službu bez omluvy minimálně 24 hodin předem, vyhrazujeme si právo takového zákazníka vyřadit z databáze zákazníků a na další ošetření neobjednat.

Předčasný příchod

K čekání je v naší provozovně vyhrazen prostor. Prosíme Vás, abyste nepřicházeli na ošetření dříve než 15 minut před plánovaným ošetřením. Prosíme Vás o ohleduplnost, pokud probíhá ošetření jiné klientky.

Pozdní příchod

Dostavíte-li se se zpožděním po dohodnutém termínu, bude objednaná služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Berte prosím na vědomí, že u některých služeb výše uvedené aplikovat nelze a pokud přijdete s více než 15 minutovým zpožděním, k čerpání služby již dojít nemusí. Zkrácení služby nebo neprovedení služby z důvodu pozdního příchodu zákazníka nemá vliv na cenu objednané služby. Cena služby je účtována podle objednané služby.

Dárkové poukazy

Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby odečtena z hodnoty certifikátu. Dárkový poukaz lze plně vyčerpat pouze po dobu jeho platnosti, která je vyznačena na dárkovém poukazu. Dárkový poukaz je platný pouze po dobu uvedenou na poukazu. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky. Na ošetření hrazené dárkovým poukazem je nezbytné se objednat minimálně 14 dní předem, jinak nejsme schopni garantovat termín do konce platnosti poukazu.